Studentsamarbeid.no kobler sammen studenter og bedrifer. Vi hjelper deg å finne praksisplass eller kobler deg til en bedrift for en bacheloroppgave

Praksis

Praksis gjennomføres i perioden januar – mai. Studentene skaffer selv praksisplass som skal godkjennes i samråd med høgskolen og din bedrift. Studentene har ikke lov til å motta lønn for arbeidet i praksisperioden og den konkrete gjennomføringen av arbeidsdagen bestemmes av arbeidsgiver.

Fordeler med praksis

Anbefalte frister

Les mer om Praksis: http://www.hit.no/Student/Praksis

Bacheloroppgave

Bacheloroppgavene er på 10-30 studiepoeng og gjennomføres som oftest på vårsemesteret. Her kan studentene bidra med enkle utredningsoppgaver og undersøkelser for din bedrift.

Fordeler med Bacheloroppgave

Anbefalte frister

Les mer om Bacheloroppgave: (kommer)

Masteroppgave

Masteroppgaven er på 60 studiepoeng, over ett til halvannet år. Her kan man få hjelp til mer omfattende utredningsarbeid.

Fordeler med Masteroppgave:

Anbefalte frister

Les mer om Masteroppgave: (Kommer)

Gjesteforeleser

Gjesteforelesninger er en god anledning til å presentere din organisasjon for framtidige arbeidstakere. For Høgskolen i Sørøst-Norge sikrer gjesteforelesninger at utdanningen holder studentene oppdatert i en stadig skiftende verden. Høgskolen vil gjerne utvide sine faglige kontaktflater, og inviterer derfor faglige miljøer til å gjesteforelese for sine studenter. Dersom din organisasjon arbeider med faglige tema som er aktuelle for studentmiljøet, ønsker Høgskolen gjerne å komme i kontakt med deg.

Demola

Demola er i prosjektfasen på HSN, og vil innen kort å bli innført som valgfag. I samråd med ansvarlige på feltet vil det bli sammensatt et team av diversifiserte talenter på tvers av læresteder som arbeider på bedriftens gitte problemstilling.

Interessert i å vite mer om Demola? Ta kontakt med Mari Kallåk, prosjektkoordinator.
Telefon: +47 92632778 e-post: marik@hit.no

Les mer om Demola på: demola.net

Deltidsjobb

Ved å tilby studenter deltidsjobb i din bedrift har du muligheten til å være med å forme din fremtidige arbeidstaker inn i den stillingen du ønsker vedkomne, og på samme tid benytte deg av en kandidat som er under stadig utvikling.

Sommerjobb

Sommerjobb er en fin måte å teste ut studenter i en reell situasjon, eller ha som et tilbud i ettertid av praksisperioden. Her vil din bedrift få innsikt i hvordan studenten fungerer i fullt arbeid og mulighet til å lære opp en fremtidig arbeidstager på et tidlig stadie.

Informasjon om studieretninger som er åpne for de ulike typer samarbeid

P – Mulighet for praksis • B – Mulighet for Bacheloroppgave • M – Mulighet for Masteroppgave

Fakultet for Allmennvitenskapelige fag: Campus Bø (kommer)

Institutt for Økonomi og Informatikk

Institutt for Idrett og Friluftsliv

Institutt for Kultur og Humanistiske fag

Institutt for Natur, Helse- og Miljø

Fakultet for Allmennvitenskapelige fag: Campus Porsgrunn

Institutt for Helsefag

Institutt for Sosialfag

Fakultet for Teknologiske fag: Campus Porsgrunn

Institutt for Elektro, IT og Kybernetikk

Institutt for Prosess, Energi og Miljøteknologi

Fakultet for Estetiske fag, Folkekultur og Læreutdanning: Campus Porsgrunn

Institutt for Læreutdanning