Studentsamarbeid.no kobler sammen studenter og bedrifer. Vi hjelper deg å finne praksisplass eller kobler deg til en bedrift for en bacheloroppgave

Praksis

Praksis gjennomføres i perioden januar – mai. Du som student skaffer selv praksisplass som skal godkjennes i samråd med høgskolen og gitt bedrift. Du vil ikke motta lønn for arbeidet i praksisperioden og den konkrete gjennomføringen av arbeidsdagen bestemmes av arbeidsgiver.

Fordeler med praksis

Anbefalte frister

Les mer om Praksis: http://www.hit.no/Student/Praksis

Bacheloroppgave

Bacheloroppgavene er på 10-30 studiepoeng og gjennomføres som oftest på vårsemesteret. Her kan du som student få et praktisk innblikk ved å utføre enkle utredningsoppgaver og undersøkelser for gitt bedrift.

Fordeler med Bacheloroppgave

Anbefalte frister

Les mer om Bacheloroppgave: (kommer)

Masteroppgave

Masteroppgaven er på 60 studiepoeng, over ett til halvannet år. Her kan du som student få et praktisk innblikk ved å bidra med ett mer omfattende utredningsarbeid for en bedrift.

Fordeler med Masteroppgave:

Anbefalte frister

Les mer om Masteroppgave: (Kommer)

Demola

Demola er i prosjektfasen som på HSN er i prøvefasen, som og vil innen kort tid er planlagt å bli innførest som valgfag. I samråd med ansvarlige på feltet vil det bli sammensatt et team av diversifiserte talenter på tvers av læresteder som arbeider på bedriftens gitte problemstilling.

Interessert i å vite mer om Demola? Ta kontakt med Mari Kallåk, prosjektkoordinator.
Telefon: +47 92632778 e-post: marik@hit.no

Les mer om Demola på: demola.net

Deltidsjobb

Ved å ta på deg en deltidsjobb som student vil du stille sterkere når du senere skal ut i jobb. Du vil få muligheten til å tilegne deg praktiske erfaringer innen relevante bransjer og teste ut potensielle fremtidige arbeidsgivere.

Sommerjobb

Sommerjobb er en fin måte å teste ut kunnskap i praksis og vise hva du kan for en relevant bedrift. Her vil man få innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer og mulighet til å lære seg dagsaktuelle metoder.

Informasjon om studieretninger som er åpne for de ulike typer samarbeid

P – Mulighet for praksis • B – Mulighet for Bacheloroppgave • M – Mulighet for Masteroppgave

Fakultet for Allmennvitenskapelige fag: Campus Bø (kommer)

Institutt for Økonomi og Informatikk

Institutt for Idrett og Friluftsliv

Institutt for Kultur og Humanistiske fag

Institutt for Natur, Helse- og Miljø

Fakultet for Allmennvitenskapelige Fag: Campus Porsgrunn

Institutt for Helsefag

Institutt for Sosialfag

Fakultet for Teknologiske fag: Campus Porsgrunn

Institutt for Elektro, IT og Kybernetikk

Institutt for Prosess, Energi og Miljøteknologi

Fakultet for Estetiske fag, Folkekultur og Læreutdanning: Campus Porsgrunn

Institutt for Læreutdanning